Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

PARADISE LOST: "The Plague Within" Cover Artwork

Release Date: June 1st, 2015 (Europe) & June 2nd, 2015 (North America).
Artwork by Zbigniew M. Bielak


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου