Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

BORGNE: "Veiles" [Return To The Past Double CD] (Album Track)

Release Date: April 2015, via Those Opposed Records!

Comment from BORGNE:
"Written in 2006, recorded in 2007.
This song is also in Titania.
Again a song about friendship disappointment.
You can be there all the time for your friends but when you need help there is no one.
Human beings usually leave the place when it's not fun anymore."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου