Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

BORGNE: "Akt 1.3" [Return To The Past Double CD] (Album Track)

Release Date: April 2015, via Those Opposed Records!

Comment from BORGNE:
"First track of the BORGNE III album in its original version, now remixed.
A song about communication with the dead, loosing your mind and weird dreams."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου