Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

THE AGONIST: "Eye Of Providence" (Tracklisting & Album Trailer)


"Eye Of Providence" Tracklisting:

1. Gates of Horn and Ivory
2. My Witness, Your Victim
3. Danse Macabre
4. I Endeavor
5. Faceless Messenger
6. Perpetual Notion
7. A Necessary Evil
8. Architects Hallucinate
9. Disconnect Me
10. The Perfect Embodiment
11. A Gentle Disease
12. Follow the Crossed Line
13. As Above, So Below


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου