Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

ARCH ENEMY: "War Eternal" Cover Artwork & Track Listing

"War Eternal" Track Listing:

1. Tempore Nihil Sanat (Prelude in F minor)
2. Never Forgive, Never Forget
3. War Eternal
4. As The Pages Burn
5. No More Regrets
6. You Will Know My Name
7. Graveyard Of Dreams
8. Stolen Life
9. Time Is Black
10. On And On
11. Avalanche
12. Down To Nothing
13. Not Long For This World


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου