Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

SAXON: "Unplugged And Strung Up" Cover Artwork & Track Listing

"Unplugged And Strung Up" Track Listing:

01. Stallions Of The Highway (remix)
02. Crusader (orchestral version)
Read more at http://www.blabbermouth.net/news/saxon-unplugged-and-strung-up-cover-artwork-unveiled/#x1LF8MjksWt6bW5c.99
01 Stallions Of The Highway (Remix)
02 Crusader (Orchestrated Version)
03 Battle Cry
04 The Eagle Has Landed (Orchestrated Version)
05 Red Star Falling (Orchestrated Version)
06 Broken Heroes (Orchestrated Version)
07 Call To Arms (Orchestrated Version)
08 Militia Guard
09 Forever Free (Re-recorded Version)
10 Just Let Me Rock (Re-recorded Version)
11 Frozen Rainbow (Acoustic Version)
12 Iron Wheels (Live Acoustic Version)
13 Requiem (Acoustic Version)
14 Coming Home (Acoustic Version)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου